torsdag 5 april 2012

BPH – EN MENTALBESKRIVNING FÖR ALLA HUNDAR!


www.hundudden.com
 
Vill du veta mer om din hunds mentalitet?

I maj 2012 startar Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.
Vi är mycket stolta över att Hunduddens Träningscenter har valts ut som det första privata alternativet att erbjuda BPH tester.


En BPH-beskrivning tar ca 30 minuter.
Beskrivningen innehåller sju moment och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det omfattar bl a att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om hundägaren vill kan också hundens reaktion vid skott prövas.
Efter att du och din hund har gått banan gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven!

Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade.

Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som familje-, sällskaps- och arbetande hundar.

För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av.
Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag, men också för vår hundpopulations mentalitet i ett större perspektiv.

Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH.
Det finns ingen övre åldersgräns. Din hund ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade hundar måste ha tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb.

Det fordras inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska vara lydig.
Vill du inte släppa den lös kan den ha lina (15 m) på sig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur du ska gå till väga vid varje moment.

Inledningsvis kommer det att finnas sju banor runt om i landet. Alla hundar är välkomna även om fem raser har företräde: american staffordshire terrier, rhodesian ridgeback, nova scotia duck tolling retriever, lagotto romagnolo och shetland sheepdog.
För uppfödare / rasklubbar kan vi arrangera BPH för upp till 8-10 stycken hundar per beskrivningstillfälle.
Välkomna!

TEXTEN OVAN ÄR DIREKT TAGEN FRÅN HUNDUDDENS HEMSIDA.

Inga kommentarer: