tisdag 20 mars 2012

Uppfödarutbildningsmöte a´la SSBTK.I söndags vad det dags för SSBTK´s  uppfödarmöte.

Uppfödarkommiten har verkligen lyckats presentera ett upplägg som i förlängningen kommer öka kunskapen för uppfödare och de som ännu ej tagit det stora klivet.

Som ”vanlig hundägare” (om man nu kan kallas för vanlig hundägare) är det ett suveränt tillfälle att få flertalet Aha!- upplevelser som kanske manar på intresset att ta sin hobby ett steg till.

Under mötets gång pratades det om vilka skyldigheter man som uppfödare har gentemot sina valpköpare. Vad alla förkortningarna betyder. 
Vem som gör vad i organisationen SKK. Tips och trix på sköna förhållningsätt när det kommer till kortsiktigt OCH långsiktigt avelsarbete.
Hur man undviker att gå in i en uppfödarpsykos av en hårlös fläck på sin hund.
Och hur allt inte är hugget i sten när det kommer till avel.
Och givetvis massa skratt och diskussioner och utbyten av erfarenheter!


Hoppas på fler tillfällen i fler städer!!


Inga kommentarer: